جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

سایت جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)
۲۹ تیر ۱۴۰۳

ثبت آثار

"*" indicates required fields

مشخصات فیلم ساز

YYYY slash MM slash DD
جنسیت*

مشخصات اثر

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 300 MB, Max. files: 1.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .