جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

سایت جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)
۲۹ تیر ۱۴۰۳
بزرگترین جشنواره فلم کوتاه و مستند در افغانستان

بزرگترین جشنواره فلم کوتاه و مستند در افغانستان

دومین جشنواره فلم کوتاه و مستند دیدنو

علاقمندان به شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را براساس ضوابط تعیین شده با موضوعات زیر در دوره تعیین شده به کمیته برگزاری ارسال کنند

  1. افغانستان زیبا
  2. وحدت اقوام در افغانستان
  3. عوامل انکشاف (فصل انکشاف و آبادی)
  4. نظام فعلی فرصت دوباره برای ظرفیت‌ها
  5. تکریم و احترام به پدر و مادر
  6. امید به روزهای خوب و آینده روشن در کشور
  7. باروری صلح و همدلی میان ملت

ثبت نام در بزرگترین جشنواره فلم کوتاه و مستند در افغانستان

برای ثبت نام در دومین جشنواره فلم کوتاه و مستند دیدنو، کلیک کنید

ثبت نام

همراهان ما

رادیو تلویزیون ملی افغانستان
شاروالی کابل
ریاست فلم افغان
جشنواره فیلم کوتاه دیدنو
شاروالی کابل