جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

سایت جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)
۱۸ مرداد ۱۴۰۱

تماس با ما

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کابل – وزیر اکبر خان – سرک 13 – رادیو و تلویزیون ملی – آمریت برنامه های هنری – کمیته برگزار جشنواره.

شماره تماس: ۰۷۸۰۸۸۸۹۹۰

ایمیل ارسال آثار: info@afgfestivals.com

هنرمندان می‌توانند آثار خود را به آدرس ایمیل info@ afgfestivals.com ارسال نمایند.