جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

سایت جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)

جشنواره فلم کوتاه کابل (دیدنو)
۲۵ خرداد ۱۴۰۳

آرای مردمی

آخرین بروزرسانی: 01/01/1401
نام فیلمتعداد بینندهتعداد رایمیانگین رای
ملاقات خصوصی784530394.46
ملاقات خصوصی784530394.46
ملاقات خصوصی784530394.46
ملاقات خصوصی784530394.46
ملاقات خصوصی784530394.46